ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z zatrud­nieniem i wynagrodzeniami pracowników państwowych jednostek budżeto­wych jest ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w pań­stwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa określa także zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń pełniących służbę w państwowych jednostkach budżetowych: żołnierzy: zawodowych, odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz odbywających okresową służbę wojskową,funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (z wyjątkiem pełniących służbę kandy­dacką),funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Więziennej i Służby Celnej.W rozumieniu ustawy wynagrodzenia obejmują zarówno wynagrodze­nia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, jak też uposażenia, na­grody roczne i uznaniowe, dodatkowe uposażenia roczne oraz zapomogi przysługujące żołnierzom i funkcjonariuszom.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.