ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych to jednostki tzw. gospodarki pozabudżetowej. Gospodarka pozabudżetowa jest wyodrębnioną z budżetu działalnością gospodarczą, która pozwala na większą swobodę w dysponowaniu środkami sektora publicznego. Swobo­da ta miała służyć lepszej efektywności wykorzystania środków, w praktyce jednak często towarzyszyły jej nadużycia i niegospodarność. W latach dziewięćdziesiątych \iczba ęaristwo-wycb. jed*vosxeVL budżeto­wych uległa znacznemu zmniejszeniu. Początkowo wiązało się to z przeka­zywaniem szkó\ podstawowych, kolejne zmiany xwiązarve byVyz wprowadzeniem w 1999 r. reformy terytorialnej oraz przekształceniem za­kładów opieki zdrowotnej działających w formie jednostek budżetowych w samodzielne instytucje posiadające osobowość prawną. Według danych Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu.31 grudnia 2004 r. funkcjonowało 2725 państwowych jednostek budżetowych, co odpowiadaok. 1/4 liczby jednostek funkcjonujących w roku 1994. Zmniejsza się też liczba państwowych zakładów budżetowych — w końcu 2004 r. działało ich już tylko 73.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.