WYODRĘBNIONE W RAMACH FUS

W 2005 r. 92,2% (99,0 mld zł) wszystkich świadczeń wypłaconych z FUS stanowiły emerytury i renty. W strukturze wypłat wyróżniały się po­nadto: zasiłki chorobowe (3,5%), zasiłki pogrzebowe (1,3%), zasiłki macie­rzyńskie (0,9%) i ryczałty energetyczne dla kombatantów (0,5%). Kwota wydatków na prewencję rentową określana jest corocznie w ustawie budżetowej. Jej wysokość nie może przekraczać 0,4% wydatków na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego wypadkowego przewidzianych na dany rok.W ramach FUS wyodrębnia się fundusze:emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur;rentowy, z którego dokonywane są wypłaty rent z tytułu niezdolno­ści do pracy (w tym: rent szkoleniowych), rent rodzinnych, dodatków pielęgnacyjnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, za­siłków pogrzebowych, a także świadczeń finansowanych z budżetu, któ­re zostały zlecone ZUS do wypłaty oraz wydatki na prewencję rentową;chorobowy, z którego finansowane są świadczenia rehabilitacyjne oraz zasiłki: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński i opiekuńczy;wypadkowy, z którego finansowane są koszty prewencji wypadko­wej oraz świadczenia określone w odrębnych przepisach, takie jak np.: jednorazowe odszkodowania, renta z tytułu niezdolności do pracy, ren­ta szkoleniowa, renta rodzinna.rezerwowe przeznaczane na uzupełnienie niedoborów funduszu: rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.