WYDATKI Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Udzielając poręczenia lub gwarancji, podmiot sektora finansów publicz­nych zobowiązuje się do wykonania zobowiązania ciążącego na dłużniku, je­śli nie uczyni tego sam dłużnik. Kwoty wypłacone w wyniku udzielonego wcześniej poręczenia (gwarancji) stają się wierzytelnością (należnością) Skarbu Państwa od dłużnika-beneficjenta poręczenia, a organy administracji rządowej mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do odzyskania wypłaconej kwoty. Oczywiście, działania te nie zawsze mogą być skuteczne. Poręczenia i gwarancje są formą wspierania podmiotów, których zobo­wiązania zostały poręczone. Istota poręczeń polega na tym, że zmniejszają one ponoszone przez wierzyciela ryzyko. Dla podmiotów w słabej kondycji finansowej poręczenie Skarbu Państwa może być jedynym sposobem na uzyskanie kredytu bankowego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.