WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

W odróżnieniu od dwóch poprzednio omawianych grup wydatków (do­tacji i subwencji oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych) wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych stanowią bezpośredni koszt funk­cjonowania sektora finansów publicznych. Są to wydatki, jakie muszą byc ponoszone, by możliwa była działalność instytucji publicznych. Wydatki bieżące jednostek sektora finansów publicznych obejmują trzypodstawowe grupy:wydatki osobowe, czyli wynagrodzenia (uposażenia) osob pracują­cych lub pełniących służbę w tych jednostkach, wraz ze wszystkimi na­łożonymi na pracodawcę obciążeniami wynagrodzeń (składki na ubez­pieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych), nazywane pochodnymi od wynagro­dzeń, a także wynagrodzenia (honoraria) wypłacane innym osobom (np. na podstawie umów zlecenia) oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy (np. za rezygnację z kwatery służbowej, na zakup umundurowania itp.),wydatki rzeczowe, czyli wydatki na zakup towarów i usług niezbęd­nych do funkcjonowania jednostek,inne wydatki, takie jak różnego rodzaju podatki, opłaty i składki ob­ciążające jednostki sektora finansów publicznych, stanowiące — poza nielicznymi przypadkami — niewielką część ogólnej kwoty wydatków jednostek.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.