WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Podobnie jak w przypadku dochodów, wszystkie wydatki budżetu pań­stwa i budżetu JST realizowane są przez jednostki budżetowe, ale tylko nie­które z nich klasyfikowane są jako wydatki jednostek budżetowych. Wydatki bieżące państwowych jednostek budżetowych obejmują:wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi,zakupy towarów i usług,koszty utrzymania jednostek oraz inne wydatki związane z ich funk­cjonowaniem i realizacją zadań statutowych,koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem fundacji i stowarzy­szeń.Najwięcej wydatków bieżących państwowych jednostek budżetowych przeznaczane jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na ten cel wydat­kowano w 2005 r. 23,9 mld zł, co stanowiło 59,7% ogólnej kwoty wydat­ków bieżących jednostek budżetowych. Na zakupy materiałów i usług prze­znaczono 11,8 mld zł (29,5% wydatków bieżących).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.