ŚWIADCZENIA FINANSOWANE PRZEZ FUNDUSZ

Fundusz jest w istotnym stopniu dotowany z budżetu, ponieważ składki opłacane przez rolników finansują zaledwie ok. 8% wypłacanych rent i emerytur. Oprócz świadczeń emerytalno-rento­wych Fundusz finansuje również inne świadczenia (m.in. zasiłki pogrze­bowe, świadczenia kombatanckie), przewidziane przepisami emerytalny­mi refundacje kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych osób oraz odpis na Fundusz Ad­ministracyjny.Fundusz Prewencji i Rehabilitacji tworzony jest z odpisu od Funduszu Składkowego w wysokości do 5% jego planowanych wydatków oraz z do­tacji budżetowej. W przypadku wystąpienia niedoboru Funduszu Prewencj.Rehabilitacji niedobór ten pokrywany jest ze środków Funduszu Składko­wego.Środki Funduszu Prewencji i Rehabilitacji przeznaczane są na finanso­wanie kosztów rzeczowych związanych z następującymi zadaniami realizo­wanymi przez KRUS:przekwalifikowaniami zawodowymi rencisty w okresie pobierania renty rolniczej szkoleniowej,zapobieganiem wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym choro­bom zawodowym,pomocą dla osób ubezpieczonych i uprawnionym do świadczeń, któ­re nie mogą pracować w gospodarstwie rolnym, ale w wyniku leczenia,rehabilitacji mogą odzyskać zdolność do pracy.

 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.