STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZUS

Kadencja Prezesa ZUS trwa 5 lat. W skład Za­rządu, oprócz Prezesa (Przewodniczącego Zarządu) wchodzi od dwóch do czterech osób, które powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza ZUS na wniosek Prezesa. Rada Nadzorcza jest powoływana na okres pięciu lat przez Preze­sa Rady Ministrów. Strukturę organizacyjną ZUS tworzą: centrala i terenowe jednostki or­ganizacyjne. Kwestie związane z funkcjonowaniem organów ZUS i jego jednostek organizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polity­ki Socjalnej z 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółową organizację Centrali i jednostek terenowych oraz zakres zadań ich komórek organizacyjnych określa regula­min organizacyjny ZUS.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.