STRUKTURA ORGANIZACYJNA KRUS

Kandydaci do Rady Rolników zgłaszani są przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rol­ników indywidualnych o zasięgu ogólnokrajowym. W skład struktury organizacyjnej KRUS wchodzą:Centrala,49 oddziałów regionalnych,220 placówek terenowych,inne jednostki organizacyjne (pięć centrów i dwa ośrodki rehabilita­cji rolników).Zgodnie z przepisami ustawowymi, wewnętrzną organizację KRUS określa statut. Do maja 2005 r. obowiązywał statut nadany w drodze rozpo­rządzenia Rady Ministrów z 1 marca 1994 r.. Obecnie obowiązujące prze­pisy stanowią, że statut nadaje — w drodze zarządzenia — minister właści­wy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii Rady Rolników.Działalność KRUS obejmuje przede wszystkim:obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców w sprawach związa­nych z ubezpieczeniem i składkami na ubezpieczenie społeczne rolników,przyznawanie i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia,zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym,pomoc ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń, któ­rzy nie mogą pracować w gospodarstwie rolnym, ale rokującym, że w wyniku leczenia i rehabilitacji mogą odzyskać zdolność do pracy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.