STRUKTURA KOSZTÓW ZUS

Struktura kosztów ZUS zdominowana jest przez wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów i usług, wśród których naj­istotniejsze to koszty usług pocztowych i bankowych oraz usługi związane z przetwarzaniem danych. Przychody ZUS w 2004 r. wyniosły 3 511 min zł, z czego 81,0% przypadało na odpis z FUS (2 844 min zł). Koszty ZUS były wyższe od przychodów i wyniosły 3 993 min zł. W 2005 r. zwiększono środki przekazywane z FUS do kwoty 3 326 min zł. Na rok 2006 planuje się odpis w wysokości 3 016 min zł.Plan finansowy ZUS i sprawozdanie z jego wykonania jest sporządzane przez Zarząd ZUS. Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ZUS przedkła­dane są one ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Przed przedłożeniem ministrowi sprawozdanie finansowe jest opiniowane przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.