STRUKTURA KOSZTÓW ZUS

Struktura kosztów ZUS zdominowana jest przez wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów i usług, wśród których naj­istotniejsze to koszty usług pocztowych i bankowych oraz usługi związane z przetwarzaniem danych. Przychody ZUS w 2004 r. wyniosły 3 511 min zł, z czego 81,0% przypadało na odpis z FUS (2 844 min zł). Koszty ZUS były wyższe od przychodów i wyniosły 3 993 min zł. W 2005 r. zwiększono środki przekazywane z FUS do kwoty 3 326 min zł. Na rok 2006 planuje się odpis w wysokości 3 016 min zł.Plan finansowy ZUS i sprawozdanie z jego wykonania jest sporządzane przez Zarząd ZUS. Po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ZUS przedkła­dane są one ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Przed przedłożeniem ministrowi sprawozdanie finansowe jest opiniowane przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.