ŚRODKI NA RACHUNKACH DOCHODÓW

O utworzeniu rachunku dochodów własnych ze źródeł wymienionych w art. 22 ust. 1 decydują kierownicy jednostek budżetowych. W przypadku źródeł przypisanych rachunkom wyłącznie państwowych jednostek budże­towych (art. 22 ust. 2, patrz: ramka) wymagana jest dodatkowo zgoda odpo­wiednio ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody. Środki na rachunkach dochodów własnych mogą być przeznaczane na następujące cele:wydatki bieżące i inwestycyjne związane z uzyskiwaniem dochodów z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej;wskazane przez darczyńcę;remont lub odtworzenie mienia, jeśli źródłem dochodów są odszko­dowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie.W przypadku rachunków państwowych jednostek budżetowych środki tam zgromadzone mogą być też przeznaczane na wydatki bieżące i inwesty­cyjne związane z uzyskiwaniem dochodów:z działalności wykraczającej poza statutową działalność podstawową,z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw i certyfikatów,z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych,z realizacji zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami spe­cjalnymi innych państw,za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez ma­sowych,od Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych,pobieranych na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, o sys­temie oświaty, o regionalnych izbach obrachunkowych oraz o postępo­waniu egzekucyjnym w administracji,z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykona­ne czynności konsularne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.