SPOSÓB OPRACOWYWANIA PLANÓW

Sposób opracowywania planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków z nich finansowanych oraz ustalania nadwyżki określa rozporzą­dzenie Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finan­sowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw po­mocniczych jednostek budżetowych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną .W przeciwieństwie do wydatków ujętych w budżecie państwa i budże­tach JST plan wydatków finansowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych nie stanowi nieprzekraczalnego limitu. Ponadto niezrealizo­wane kwoty wydatków nie wygasają z końcem roku budżetowegoPlany zestawiające dochody własne państwowych jednostek budżeto­wych oraz wydatki z nich finansowane nie są zamieszczane w ustawie bu­dżetowej, ale wykonanie takich planów powinno się znaleźć w sprawozda­niu budżetowym.Inaczej traktowane są plany rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych JST — są one ujmowane w uchwale budżetowej. Wykaz jed­nostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych to ele­ment sprawozdania z wykonania budżetu JST. 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.