SKŁADKI NA RZECZ FUNDUSZY CELOWYCH

Dochody funduszy celowych są znaczącym źródłem dochodów publicz­nych. Ich charakterystyczną, wspólną cechą jest to, że mogą one być wyko­rzystywane tylko na specyficzne wydatki, określone w ustawie powołującej dany fundusz celowy. Stanowią więc one, co prawda, część dochodów sek­tora finansów publicznych, ale są to dochody, którymi możemy dysponować tak elastycznie, jak np. dochodami z podatków.Na mocy art. 29 ust. 9 i 10 w przypadku państwowego funduszu celowe­go, który nie jest dotowany z budżetu państwa, „ustawa budżetowa może określać inne, niż ustawa tworząca fundusz, przeznaczenie środków fundu­szu celowego, w konsekwencji czego w planie finansowym funduszu ujmu­je się wydatki na cel wskazany w ustawie budżetowej”. Przepis ten stanowi formalną podstawę do przejęcia części dochodów funduszu celowego na fi­nansowanie innych (niż ustalone dla tego funduszu) zadań publicznych, lecz w praktyce z możliwości tej nie korzysta się.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.