SFERA BUDŻETOWA

Pojęcie „sfera budżetowa” nie zostało sformułowane w ustawie o finan­sach publicznych. Jest ono używane w ustawach związanych z systemem wynagrodzeń — obecnie obowiązuje ustawa z 23 grudnia 1999 r. o kształ­towaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie nie­których ustaw. Do państwowej sfery budżetowej ustawa zalicza:państwowe jednostki budżetowe,państwowe zakłady budżetowe,gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,uczelnie państwowe i inne jednostki prowadzące gospodarkę finanso­wą na zasadach określonych ustawą — Prawo o szkolnictwie wyższym.W ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej jako pracowników jednostek sfery budżetowej określa się pracowników:państwowych jednostek sfery budżetowej,zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli,ochrony prawa, sądach i trybunałach,samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów,kół albo zespołów parlamentarnych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.