ROZRÓŻNIENIE DOTACJI I SUBWENCJI

Wyjaśnienia wymaga jeszcze kwestia rozróżnienia między dotacjami i subwencjami. Termin „subwencje” używany jest na określenie dwóch instrumentów finansowych:subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego, mają­cych podstawę w Konstytucji. uregulowanych szczegółowo w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,subwencji z budżetu państwa na działalność statutową, na mocy usta­wy z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, wypłacanych partiom, które w wyborach do Sejmu otrzymały co najmniej 3% głosów, oraz koali­cjom wyborczym, które w tych samych wyborach przekroczyły próg 6% głosów.Wspólną cechą obu subwencji jest to, iż nie są one przeznaczone na fi­nansowanie żadnego konkretnego zadania, lecz stanowią ogólne zasilenie subwencjonowanego podmiotu. Sugerować to może, iż różnica między sub­wencjami i dotacjami polega na tym, iż subwencje są ogólne, a dotacje — celowe. Konwencja taka nie jest jednak stosowana konsekwentnie — wiele dotacji, jak np. dotacje dla instytucji kultury, również ma charakter ogólny. Trzeba więc pamiętać, że nazwa instrumentu finansowego nie rozstrzyga o jego charakterze.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.