RÓWNY DOSTĘP DO WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Zapewnieniu ochrony konkurencji i równego dostępu do wykonywania zadań publicznych służą następujące zasady ustanowione w ustawie — Pra­wo zamówień publicznych: obowiązek opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do której najważniejszych elementów należy opis przedmiotu zamówienia oraz „opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wy­borze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oce­ny ofert”,obowiązek zamieszczenia, w przewidzianych w ustawie przypad­kach, ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (publikowanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), a w przypadku zamówień o większej wartości — również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,obowiązek ogłoszenia wyników postępowania.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.