PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Jeśli jednostka budżetowa ma być przekształcona w inną formę organi- zacyjno-prawną, najpierw należy dokonać jej likwidacji. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przej­muje organ podejmujący decyzję o likwidacji, a jeśli jednostka jest likwido­wana w celu przekształcenia — może je przejąć nowa jednostka.Gospodarka finansowa jednostki budżetowej prowadzona jest na pod­stawie planu finansowego jednostki budżetowej, obejmującego plan jej do­chodów i wydatków. Tryb ustalania planów jest niejasny — i to z dwóch powodów: przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczące planów fi­nansowych jednostek budżetowych są wewnętrznie sprzeczne, a ponadto zasa­dy tworzenia planów finansowych jednostek budżetowych, określone w rozpo­rządzeniu Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw po­mocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę orga­nizacyjno-prawną, nie są w pełni zgodne z przepisami ustawowymi.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.