PODSTAWA OKREŚLENIA WYNAGRODZENIA

  1. Sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub in­nej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finanso­wane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedli­wości oraz prokuratorów,żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy.Podstawę określenia wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń stanowią:limity zatrudnienia określane w ustawie budżetowej dla poszczegól­nych grup osób (średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na peł- nozatrudnionych, który nie może być przekroczony),kwoty bazowe określone w ustawie budżetowej,wielokrotności kwot bazowych (mnożniki) ustalone w odrębnych przepisach,pozostałe składniki wynagrodzenia z roku poprzedniego zwaloryzo­wane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń oraz dodat­kowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych prze­pisów.Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym wskaźni­kiem wzrostu wynagrodzeń ustalanym w ustawie budżetowej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.