PODSTAWA GOSPODARKI FINANSOWEJ GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest rocz­ny plan finansowy, który obejmuje: przychody, w tym dotacje z budżetu,koszty i inne obciążenia,rachunek zysków i strat,stan środków obrotowych,stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu,rozliczenia z budżetem.Plan może być zmieniany w ciągu roku, jeśli przychody i koszty gospodar­stwa są wyższe od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.Gospodarstwa pomocnicze są tworzone, przekształcane w jednostkę o innej formie organizacyjno-prawnej oraz likwidowane przez kierownika jednostki budżetowej. W przypadku gospodarstw pomocniczych państwo­wych jednostek budżetowych wymaga to uprzedniego uzyskania zgody właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody, a w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i woje­wódzkich jednostek budżetowych — zarządu JST.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.