OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI TWORZENIA FUNDUSZY

W ustawie o finansach publicznych uchwalonej 26 listopada 1998 r. za­mieszczono przepis, mówiący o tym, że funduszami celowymi są fundusze utworzone przed 1999 r. Prawdopodobnie miało to na celu ograniczenie moż­liwości tworzenia nowych funduszy celowych, chociaż żadna z ustaw — z wyjątkiem ustawy zasadniczej — nie ma wyższej rangi niż wszystkie pozo­stałe ustawy, co oznacza, że możliwe było powołanie nowego funduszu celo­wego na mocy innej ustawy. Z możliwości takiej jednaj nie skorzystano; nie powołano żadnego nowego funduszu celowego aż do dnia 25 listopada 2004 r., kiedy to kolejna (czterdziesta) nowelizacja ustawy o finansach pu­blicznych usunęła ten niewygodny przepis, powołując jednocześnie — z dniem 1 stycznia 2005 r. — trzynaście nowych państwowych funduszy ce­lowych.Ustawa o finansach publicznych obowiązująca od 2006 r. zawiera prze­pis, na mocy którego do funduszy celowych nie są zaliczane:rachunki bankowe tworzone na podstawie ustaw, jeśli nie są one określone jako fundusz celowy,fundusze finansowane wyłącznie z dotacji budżetowej, z wyłącze­niem odsetek od rachunku bankowego i darowizn.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.