OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH

Mimo ogromnej różnorodności wydatków publicznych istnieją pewne ogólne, ale bardzo istotne zasady, tworzące podstawę dla szczegółowych uregulowań dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków lub wydat­ków dokonywanych przez pewne jednostki sektora finansów publicznych.Zasady te zostały sformułowane w art. 35 i 39 ustawy o finansach pu­blicznych. Zgodnie z tymi przepisami:wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości usta­lonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorzą­du terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów pu­blicznych,jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgod­nie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatkówwydatki publiczne powinny być dokonywane:w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwa­nia najlepszych efektów z danych nakładów;w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,wydatki finansowane środkami pochodzącymi ze źródeł za­granicznych są dokonywane zgodnie z procedurami zawartymi w tej umowie lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystywaniu,z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o finansach publicznych, wydatki publiczne muszą być dokonane w tym ro­ku, na który zostały zaplanowane.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.