NOWO TWORZONE GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dla nowo tworzonego gospodarstwa pomocniczego określa się: nazwę i siedzibę gospodarstwa,nazwę i siedzibę jednostki budżetowej,przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jed­nostki budżetowej,składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę bud­żetową.Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w jednostkę o innej formie organizacyjno-prawnej wymaga uprzedniej jego likwidacji. Gdy gospodar­stwo jest likwidowane, jego składniki majątkowe, należności i zobowiązania przejmuje macierzysta jednostka budżetowa.O przeznaczeniu składników majątkowych przydzielonych gospodar­stwu pomocniczemu, w przypadku jego przekształcenia, decyduje organ two­rzący jego macierzystą jednostkę budżetową. W przypadku gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej decyzja ta jest podejmowa­na w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.