KOMU UDZIELANE SĄ DOTACJE PRZEDMIOTOWE?

Ustawa o finansach publicznych dopuszcza również udzielanie dotacji przedmiotowych dla: państwowych zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych,różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa,publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Mini­stra Obrony Narodowej.Wykaz towarów i usług, do których udzielane są dotacje przedmiotowe z budżetu państwa oraz łączne kwoty tych dotacji określa ustawa budże­towa. Stawki dotacji ustalane są w większości przypadków przez Ministra Finansów, wyjątki stanowią dotacje do zadań na rzecz rolnictwa (ustała je minister właściwy do spraw rolnictwa) oraz dotacje do podręczników, usta­lane przez ministra (albo ministrów) właściwego do spraw oświaty i wycho­wania oraz do spraw szkolnictwa wyższego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.