JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ

Znacznie trudniej jest określić liczbę jednostek samorządowej sfery bu­dżetowej — nie ma bowiem żadnych rejestrów ani wykazów, które obejmo­wałyby całą tę zbiorowość. Szacujemy, że liczba samorządowych jednostek budżetowych przekracza 30 tysięcy. Ponieważ jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa po­mocnicze nie posiadają osobowości prawnej, nie posiadają też własnego mienia. W ich dyspozycji znajduje się mienie powierzone im odpowiednio przez: Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powie­rzonego jednostkom państwowym reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r.. Na koniec roku 2004 stan aktywów w dyspozycji tych jednostek wyniósł 142,4 mld zł, z czego ponad 2/3 przypadało na dwa resor­ty: Skarbu Państwa i Obrony Narodowej.Nie istnieją żadne zbiorcze dane na temat mienia powierzonego jednost­kom budżetowym, gospodarstwom pomocniczym i zakładom budżetowym jednostek samorządu terytorialnego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.