GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Gospodarstwo pomocnicze finansuje koszty swojej działalności z uzy­skiwanych przychodów własnych; dopuszcza się jednak możliwość ich dofinansowywania. Gospodarstwa mogą otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe, a nowo tworzone gospodarstwa — dotacje na pierwsze wy­posażenie w środki obrotowe. Podobnie jak w przypadku zakładów budżetowych, do przychodów wła­snych gospodarstw pomocniczych nie zalicza się dochodów z najmu i dzier­żawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Sprzedaż usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej dokony­wana jest po kosztach własnych. Jeśli gospodarstwa realizują przychody wyższe od kosztów, są one zobowiązane do wpłacenia do budżetu połowy osiągniętego zysku.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.