GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Gospodarstwo pomocnicze finansuje koszty swojej działalności z uzy­skiwanych przychodów własnych; dopuszcza się jednak możliwość ich dofinansowywania. Gospodarstwa mogą otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe, a nowo tworzone gospodarstwa — dotacje na pierwsze wy­posażenie w środki obrotowe. Podobnie jak w przypadku zakładów budżetowych, do przychodów wła­snych gospodarstw pomocniczych nie zalicza się dochodów z najmu i dzier­żawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.Sprzedaż usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej dokony­wana jest po kosztach własnych. Jeśli gospodarstwa realizują przychody wyższe od kosztów, są one zobowiązane do wpłacenia do budżetu połowy osiągniętego zysku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.