GŁÓWNE ŹRÓDŁO PRZYCHODÓW ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wykonywać inne zlecone zada­nia z dziedziny ubezpieczeń lub zabezpieczenia społecznego na zasadach określonych w przepisach, umowach lub porozumieniach zawartych z jed­nostką zlecającą. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS jest dyspo­nentem środków funduszów ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Ali­mentacyjnego (zlikwidowanego w roku 2004).ZUS posiada „własną” część budżetową, w której znajdują się środki na finansowanie wydatków budżetowych związanych z obowiązkowymi ubez­pieczeniami społecznymi (w tym: dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Spo­łecznych), ochroną zdrowia i pomocą społeczną.Głównym źródłem przychodów ZUS jest odpis z funduszy działających w ramach FUS. Wysokość odpisu ustalana jest corocznie w ustawie budżeto­wej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z mini­strem właściwym do spraw budżetu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.