FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Najważniejszym elementem systemu ubezpieczeń społecznych jest państwowy fundusz celowy o nazwie — Fundusz Ubezpieczeń Społecz­nych (FUS). Obecnie działający FUS jest następcą funduszu o tej samej nazwie, zlikwidowanego z dniem 1 stycznia 1999 r. FUS nie posiada osobowości prawnej, jego środkami dysponuje Zakład Ubezpieczeń Spo­łecznych.Głównym źródłem dochodów FUS są składki na ubezpieczenia społecz­ne, które nie podlegają przekazaniu otwartym funduszom emerytalnym, oraz dotacje z budżetu państwa.Fundusz może otrzymywać wpłaty z budżetu państwa i innych instytu­cji na świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty; jego wpływy mogą tak­że pochodzić m.in. z oprocentowania rachunków bankowych i lokat oraz z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS. Chociaż FUS nie posiada osobowości prawnej, może on za zgodą ministra właściwe­go do spraw finansów publicznych zaciągać kredyty.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.