FUNDUSZ SKŁADKOWY

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest osobą prawną. Funkcje zarządu pełni Prezes KRUS pod nadzorem Rady Rolni­ków. Fundusz Składkowy jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą Fundu­szu, w skład której wchodzi pięciu przedstawicieli Rady Rolników, dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw rozwo­ju wsi oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministra właści­wego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Statut Funduszu nadaje — w drodze zarzą­dzenia — minister właściwy do spraw rozwoju wsi po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Fundusz Składkowy jest zasilany składkami na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie. W ra­zie powstania niedoboru Fundusz może zaciągnąć kredyt bankowy. W okresie spłaty kredytu jest ona uwzględniana przy ustalaniu wysokości składki.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.