FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji udzielane są też dotacje inwesty­cyjne dla zakładów rehabilitacji leczniczej. Fundusz Administracyjny zasilany jest:odpisem od Funduszu Składkowego w wysokości do 9% jego plano­wanych wydatków,odpisem od Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości do 3,5% planu jego wydatków,refundacjami kosztów związanych z realizacją ubezpieczenia zdro­wotnego oraz innych zadań powierzonych Prezesowi Kasy na podstawie odrębnych przepisów.Ewentualny niedobór Funduszu Administracyjnego pokrywa Fundusz Składkowy.Fundusz Administracyjny finansuje te koszty obsługi ubezpieczenia, któ­re nie są pokrywane przez Fundusz Składkowy lub Fundusz Prewencji i Re­habilitacji. Środki Funduszu Administracyjnego przeznaczane są także na po­krycie kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Fundusz Administracyjny pokrywa też wydatki związane z wynagrodzenia­mi pracowników KRUS, obsługą systemu orzecznictwa lekarskiego, obsługą administracyjno-księgową funduszy, utrzymaniem jednostek organizacyj­nych KRUS oraz inwestycjami dotyczącymi obiektów budowlanych i zaku­pu środków trwałych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.