DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Zanikającym rodzajem dotacji są też dotacje przedmiotowe. Wykorzy­stywane są one najczęściej do wyrównywania producentom (usługodaw­com) strat spowodowanych obowiązkiem stosowania cen urzędowych (ustalanych administracyjnie) — ceny urzędowe ustalane są zazwyczaj na poziomie znacznie odbiegającym (w dół) od ceny rynkowej, a często rów­nież na poziomie niższym od kosztów produkcji (na tym polega zresztą sens cen urzędowych). Gdyby, wprowadzając zaniżoną cenę urzędową, nie ustanowiono jednocześnie dopłat (dotacji) do produkcji danego wyro­bu, efektem byłoby prawdopodobnie zniknięcie tego towaru z oficjalnego rynku. Konstrukcja dotacji przedmiotowych opiera się na dwóch podstawo­wych zasadach:do otrzymania dotacji przedmiotowej uprawnieni są wszyscy produ­cenci dotowanego towaru (usługi),wysokość dotacji określa się według jednolitej stawki na jednostkę produktu (usługi), dzięki czemu fakt udzielania dotacji nie zakłóca kon­kurencji między producentami dotowanego towaru (usługi), choć prefe­ruje producentów danego towaru względem producentów innych dóbr (mogąc sprzedawać po niższej cenie możemy liczyć na większy popyt i na większe obroty).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.