DOTACJE PODMIOTOWE

Znacznie mniejsze znaczenie mają dotacje podmiotowe, czyli dotacje udzielane podmiotom sektora finansów publicznych oraz — znacznie rza­dziej —jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Są one dziś uży­wane głównie jako instrument stałego dofinansowania tych jednostek sekto­ra finansów publicznych, które formalnie są odrębnymi osobami prawnymi, mając przy tym status podmiotów samodzielnych finansowo (samofinansu­jących), lecz które, ze względu na charakter prowadzonej działalności nie mogą sfinansować swoimi przychodami wszystkich niezbędnych kosztów działalności. Najlepszym przykładem są tu instytucje kultury, a także uczel­nie państwowe.  Dotacje podmiotowe z budżetu państwa mogą być udzielane wyłącznie na cele i w zakresie określonym w ustawach innych niż ustawa budżetowa lub w umowach międzynarodowych. Przepis ten chroni przed często po­dejmowanymi próbami „wciśnięcia” do budżetu państwa na etapie prac sejmowych — dotacji dla konkretnego przedsiębiorstwa „w potrzebie”.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.