DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W kla­syfikacji dochodów budżetu państwa wyodrębniono jednak — dość sztucz­nie — węższą kategorię, obejmującą część dochodów niepodatkowych i na­zwaną dochodami jednostek budżetowych. Zalicza się do nich: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty nakła­dane przez policjantów, wpływy realizowane przez izby i urzędy celne),opłaty pobierane przez różne urzędy (opłaty paszportowe pobierane przez wojewodów, opłaty pobierane przez Główny Urząd Miar, wpływy Ministerstwa Finansów z tytułu sprzedaży znaków akcyzy).opłaty sądowe oraz grzywny i kary wymierzane przez sądy po­wszechne.Dochodami jednostek budżetowych nie są już jednak podatki ani cła.Wszystkie dochody realizowane przez jednostki budżetowe odprowa­dzane są do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorial­nego, a wydatki jednostek budżetowych finansowane są z przekazanych im, z odpowiednich budżetów, środków.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.