CO MOŻE FUNDUSZ PRACY?

Fundusz może także otrzymywać dotacje z budżetu państwa oraz środ­ki z Unii Europejskiej. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych Fundusz może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków. W latach 1990-1997 dotacja z budżetu państwa stanowiła średnio 62,8% przychodów Funduszu Pracy. Od 1998 r. udział ten istotnie zmalał — do roku 2000 wynosił on średnio ok. 14,4%. W 2001 r. dotacje zostały znacznie zwiększone do 2,7 mld zł (w 2000 r. — 0,8 mld zł), co odpowiadało 31,9% ogółu przychodów zrealizowanych przez Fundusz. W kolejnych dwóch latach dotacje budżetowe stanowiły średnio 39,7% przychodów Fundu­szu Pracy. Kiedy Fundusz przestał wypłacać zasiłki i świadczenia przedemerytalne (sierpień 2004 r.), dotacja została zmniejszona, a od 2005 r. Fundusz przestał być dotowany z budże­tu państwa.Środki przekazywane z budżetu państwa nie były wystarczające. Z powodu złej sytuacji finansowej Fundusz Pracy zaciągał kredyty od 2000 r., a na koniec roku 2004 r. stan jego za­dłużenia wyniósł 4,3 mld zł. W ciągu roku 2005 spłacono część zadłużenia (1,0 mld zł).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.