ABY ZAPEWNIĆ ZGODNOŚĆ PLANÓW FINANSOWYCH

Aby zapewnić zgodność planów finansowych jednostek budżetowych z tak szczegółowo rozpisanym układem wykonawczym, organ wykonujący budżet musi —jako wytyczne do tworzenia planów finansowych — przeka­zać podległym jednostkom ich gotowe plany finansowe. Upoważnienie kie­rownika jednostki do ustalenia planu finansowego staje się więc pozorne. W art. 148 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zawartym w rozdzia­le określającym tryb wykonywania ustawy budżetowej, przyznano dyspo­nentom części budżetu państwa uprawnienia do tego, by upoważnili kierow­ników podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wydatków majątkowych. Zmiany planu finansowego (bo to właśnie oznacza termin przeniesienie wy­datków) nie mogą również powodować wzrostu zaplanowanych wynagro­dzeń. Zakaz ten uzasadniony jest tym, iż dodatkowe podwyżki stałych wy­nagrodzeń powodują skutki finansowe nie tylko w danym roku, ale i w latach następnych. Jeśli więc nawet jednostka budżetowa może — dzię­ki innym oszczędnościom — sfinansować podwyżki wynagrodzeń w danym roku, to operacja „zagospodarowująca” uzyskane oszczędności na podwyż­ki wynagrodzeń nie jest finansowo neutralna.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.